Zaburzenia psychiczne dwubiegunowe

Zaburzenia psychiczne mogą dotyczyć role w każdym wieku. Lekarze alarmują, że choruje na nie prawie 20 procent dzieci w wieku szkolnym. Jak dowiedzieć się, czy Twoje dziecko może borykać się z zaburzeniami psychicznymi?

Przede wszystkim musisz umieć, że całe zaburzenia u niemowląt mogą złapać się w innym wieku. Jedne częściej pojawiają się w stanie wczesnego dzieciństwa, inne są charakterystyczne dla wieku przedszkolnego, natomiast zupełnie nowe zaburzenia pokazują się dopiero w terminie szkolnym. Nieprawidłowości rozwojowe przebiegają bardzo dynamicznie, zaś ich objawy obracają się wraz wiekiem.

Bardzo uciążliwe są zaburzenia lękowe, które ukazują się w trzech sferach. Pierwsza spośród nich więc sfera subiektywnych przeżyć, która zajmuje tego, co dziecko widzi w bliskim umyśle. Drugą sferę stanowi sfera somatyczna, która korzysta się do tego, co dziecko przebywa w swoim ciele. Do objawów somatycznych zaliczane są innego rodzaju bóle (np. brzucha czy głowy), i nawet wymioty i omdlenia. Dziecko może zawierać także niechęć do jedzenia i zlewać się w nocy. Ostatnia sfera dotyczy zachowań dziecka i przywiązuje się z trudnym zachowaniem. Dziecko może przestać kontaktować się ze znajomymi rówieśnikami i stać się bardziej wycofane.

Kiedy należy udać się z dzieckiem do psychiatry? Powodem do walce specjalisty jest wszelkie zachowanie dziecka, które odbiega od wartości. Nasz psychiatra młodzi w Krakowie poleca się dziećmi, za których zmianę w zachowaniu odpowiada choroba. Dzięki badaniu w produkcji z dziećmi oraz wielkiej dawki empatii konsultacje u naszego lekarza nie będą stresujące dla Twojej pociechy. Dzięki wykorzystaniu najnowszych dróg w praktyce z dziećmi nasz psychiatra dziecięcy nie tylko zdiagnozuje problem, jak i dokona wszelkich starań, by szybko go rozwiązać, oddając dziecku przyjemność z dzieciństwa.