Technologia gastronomiczna i towaroznawstwo

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego wyjścia jest materiałem, którego priorytetowym końcem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych i urządzeń, które zjadane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a i sposoby wykazywania zgody z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną funkcję w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, że towar jest tożsamy z podstawą to zakłada się jego zgodę z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych wprowadzanych w strefach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zaleceniami producent musi myśleć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia i systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne powinny żyć właściwie zaprojektowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być planowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również ilości i podzespoły urządzeń muszą iść bezpiecznie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi a pogodą nie mogą występować żadne reakcje, jakie mogłyby przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania oraz sposoby ochronne nie mogą zrobić zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w efektu ich postępowania nie powstaną za wielkie temperatury oraz promieniowanie. Nie umieją powodować zagrożeń elektrycznych zaś nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.