Stan magazynowy w subiekcie

System mrp zwany Material Requirements Planning daje szansę mienia potrzeb materiałowych. Potrafi się to działać na bazie informacjach o strukturze wyrobów, lecz jeszcze na zasadzie wiedzy o istniejących stanach magazynowych, stanie zamówień, jakie są w toku lub i na bazie planu produkcji.

Dzięki takiemu sposobowi można szybko, ale także skutecznie kontrolować zarówno sposób jak również normę oraz terminy produkcji. Daje dodatkowo możliwość skutecznego sterowania zapasami też ich prawidłowym uzupełnianiem. Mrp system pozwoli na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede wszystkim system mrp pozwala na podobne określanie wielkości zamówień. Ponadto daje szansa ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Kupi na wyznaczenie odpowiedniego momentu do podjęcia pracy. Daje także możliwość określenia wielkości zapasów. Informując o wdrożeniu systemu Material Requirements Planning można powiedzieć, że poprawia on znacznie płynność zapasów materiałowych. Pozwala jednocześnie na skrócenie czasu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, jakie są niewykonane w wyniku braku towarów lub części. Ponadto kupi na obniżenie liczebności pracowników, którzy muszą obchodzić się zaopatrzeniem materiałowym. Omawiany system można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których ważnym znaczeniem jest przede każdym wyznaczanie zapotrzebowania na materiały, komponenty czy materiały. System ten osiągnie na długie zmniejszenie nakładów finansowych, które potrzebne aby były dla organizacji produkcyjnej. Głównymi celami Material Requirements Planning jest zmniejszenie zapasów, dokładne obliczenie czasu dostaw i dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system narzeka na końcu efektywniejsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.