Rozne sposoby gaszenia pozarow

Pożary, które dochodzą w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę kojarzy się w wnętrzach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny zatem stanowić miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi istnieć zastosowana, ze powodu na jej daleko mały ciężar właściwy, co przenosi się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest kilku funkcjonalne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy odnosi się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna potrafi istnieć także wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym daleko korzystne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.